https://www.timpex.no//app/uploads/2016/08/Timpex-3in1.png

Timpex – logistikksystemet for komplett og effektiv styring.

Våre systemer kan brukes selvstendig eller i et komplett «3-i-1-system». Dette gir en unik logistikkløsning for transportører, speditører og transportbrukere. Timpex-systemene er tidsbesparende, gir komplett innsikt i hele verdikjeden og full kontroll over kostnader og inntekter.

Våre produkter

Noen av våre kunder